Fındığın geleceği riske atıldı

Fındığın geleceği riske atıldı

KISA adı KFMİB olan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği,  özellikle TMO’nun dünden itibaren yapmaya başladığı fındık alımı başta olmak üzere fındıkla ilgili birçok konudaki gelişmeleri değerlendirdi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Alınan kararların zamanlaması yanlıştır. Bu karar ile Türk fındığının geleceği riske atılmıştır.

ALINAN KARARLARIN ZAMANLAMASI YANLIŞTIR

Sezon başlamış, fındığın önemli bir miktarı el değiştirmiş, iç ve dış piyasa bağlantıları yapılmış ve dış satışlar kontratlara bağlanmış iken TMO’nun piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat ile piyasaya girmesi doğru değildir. Kısa vadede bir memnuniyet oluştursa da uzun vadede zararlı etkileri olacaktır. Öncelikle zaten finansmana erişme yolları neredeyse tıkalı olan tüccar ve ihracatçı kesimlerin bu yeni şartlar çerçevesinde çok daha fazla zorlanacağı kesindir. Üreticilerin, özellikle küçük ve varlıklı olmayan kesimi fındığını çoktan satmış olup, TMO’nun fiyatlarından istifade etme imkanı mevcut değildir. Sayısal olarak üreticilerin çoğunluğunu oluşturan bu kesimin alınan karara tepkili olması doğaldır. Sahada yapılacak bir araştırma ile bu durum kolayca anlaşılabilir. Alınan karar dış piyasalarda Türkiye’ye ve Türk Fındığına olan güveni azaltmıştır. Artık bundan böyle TMO eli ile en olmadık zamanlarda fındığa müdahale edilebileceği algısı oluşturulmuştur. Öte yandan, Türk fındığına rakip olan ülkelerde ‘Türkiye’de fiyatlar sürekli artacak, biz alanlarımızı genişletelim’ kararının verileceği kesindir. Bu karar ile Türk Fındığının geleceği riske atılmıştır.

FİSKOBİRLİK’E FINDIK VERİLMESİ TAMAMEN YANLIŞTIR

Öncelikle Fiskobirlik, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi ve itibarlı bir kuruluştur. Özerk bir kurum olup, faaliyetleri kar zarar esasına göre devam eden ve rekabeti önceleyen bir kurumdur. Hal üyelerimizle aynı pazara ürün satan bir kuruma devlet eli ile fındık verilmesi, şartları ne olursa olsun,  gerekçesi ne olursa olsun doğrudan rekabet şartlarının ihlali ve haksız bir uygulamadır. Bu işlem ancak aynı şartlarda, her talep edene uygulanması ile mümkün olabilir.Bu nedenle; FKB’ye verilecek fındıklardan tamamen aynı şartlarda fındık ihracatçılarına verilmesi talebimizi açıkça beyan ediyoruz.Unutulmamalıdır ki, değerli üyemiz FKB’nin zor günlerinde, onun piyasalarda bulunmadığı dönemlerde Türk Fındığına değer katan ve halen ihracatın % 100’ünü gerçekleştiren Türk Fındık İhracatçılarıdır. Fiskobirlik’in kendisine tahsis edilen fındıkları üyelerimize ve herkese açık müşterilere pazarlayacağı da tabiidir. İhracatçılara danışılmadan karar alınması doğru değildir. Şu bilinsin ki Türk ihracatçısı devletinin ve üreticinin yanındadır.”